ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

กรกฎาคม 2019

โปรดอ่าน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป" ซึ่งใช้กับบริการที่พักและทัวร์กับ "Amazing Swiss Tours " ของเราอย่างรอบคอบ หากมีความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน นับจากนี้เป็นต้นไปเราจะใช้คำย่อแทน "Amazing Swiss Tours " ว่า"AST"

1. วัตถุประสงค์และข้อตกลง

"AST" ให้บริการจัดโปรแกรมและดำเนินการทัวร์ส่วนตัวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุกวันนอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถที่จะจองเฉพาะที่พักและอาหารเช้าเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ว่างและความสะดวกที่จะให้บริการของ"AST"
รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับทัวร์และบริการของเรารวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่คุณจะได้รับสามารถพบได้ในเว็บไซต์ของเรา "amazingswisstours.com"

2. สรุปข้อตกลง

เมื่อ "AST" ยอมรับคำขอจองของลูกค้าและยืนยันการจองแล้วข้อตกลงการเดินทางและที่พักระหว่างลูกค้าและ "AST" จะได้รับการสรุป ลูกค้าและ "AST" มีภาระผูกพันต่อสิทธิ์และหน้าที่ของข้อตกลงนี้นับจากนี้เป็นต้นไป
หากลูกค้ารายหนึ่งได้ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติตามข้อผูกพันสำหรับตนเองและบุคคลที่ตนได้ลงทะเบียนให้ด้วย ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้มีผลกับผู้เข้าร่วมแต่ละคน การชำระเงินมัดจำสำหรับการจองแสดงถึงการที่ลูกค้าได้ยอมรับ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป" เหล่านี้

3. การขนส่งและบทบัญญัต

"AST" ใช้ระบบขนส่งสาธารณะของสวิสเช่นรถไฟ,เคเบิลคาร์และอื่น ๆ รวมถึงมินิบัสส่วนตัวสำหรับการเดินทางที่สะดวกสบายและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะของสวิส "AST" ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเนื่องจากความล่าช้าหรือการหยุดชะงักของระบบขนส่งสาธารณะ ในกรณีดังกล่าวจะไม่รวมค่าชดเชย

4. การเดินทางสู่สวิตเซอร์แลนด์หนังสือเดินทางและวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น

ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ของตนว่าหนังสือเดินทางของตนนั้นถูกต้องสำหรับการเดินทางตามแผนที่วางไว้และลูกค้าได้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นที่ต้องการในเวลาที่กำหนด ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวีซ่า,ศุลกากร,การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ,การประกันสุขภาพภาคบังคับระหว่างประเทศ และข้อกำหนดด้านสุขภาพและจำเป็นต้องพกเอกสารการเดินทางที่จำเป็นทั้งหมดไปด้วย บทลงโทษหรือข้อเสียทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการไม่เชื่อฟังกฎระเบียบเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าเท่านั้นและ AST ไม่สามารถรับผิดชอบได้

5. อัตราราคา

กรุณาอ่านในเวปไซต์ตามลิ้งค์ https://amazingswisstours.com/rates.html

6. เงื่อนไขการชำระเงิน

อัตราและราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินฟรังก์สวิส (CHF) และเราจะใช้สกุลเงินสวิสฟรังค์เป็นตัวกลางในการซื้อ/ขาย/จ่าย/โอน ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและ"AST" การจ่ายเงินจะเป็นการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ของเรา การชำระเงินมัดจำประมาณ 20% ของจำนวนเงินทั้งหมดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยอมรับการจองของลูกค้า การชำระเงินครั้งสุดท้ายจะต้องอยู่ในบัญชีธนาคาร "AST" อย่างช้า 30 วันก่อนวันเข้าพัก

7. อัตราและการเปลี่ยนแปลงราคา

สวิสเซอร์แลนด์มีเสถียรภาพด้านราคาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามอาจมีกรณีพิเศษซึ่ง "AST" อาจมีความจำเป็นต้องขึ้นราคาทัวร์จากเดิมเนื่องจากเหตุผลภายนอกหลายประการเช่น:

  • การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ของลูกค้าเอง
  • ค่าธรรมเนียมหรือภาษีที่มากขึ้น
  • ราคาที่เพิ่มขึ้นภายหลังของ บริษัท ขนส่งสาธารณะ
  • ราคาที่เพิ่มขึ้นโดยผู้ให้บริการเช่นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว.

ในกรณีดังกล่าว "AST" จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคา

8. การยกเลิกและการคืนเงิน

หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้ "AST" จะคืนเงินให้คุณตามเงื่อนไขและข้อ จำกัด ที่ระบุด้านล่าง:

8.1 ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หากลูกค้าต้องการยกเลิกการจองทัวร์และ / หรือการจองที่พัก "AST" จะต้องแจ้งและยกเลิกให้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งไปที่อีเมลแอดเดรสของเราที่ info@amazingswisstours.com โปรดสังเกตว่า "AST" ยอมรับเฉพาะการยกเลิกซึ่งส่งไปยังที่อยู่อีเมลข้างต้นนี้เท่านั้น

8.2 การคืนเงินโดยใช้สกุลเงินสวิสฟรังก์ (CHF)

โปรดทราบว่าการคืนเงินทั้งหมดดำเนินการโดยการโอนเงินผ่านธนาคารในสกุลเงิน Swiss Franc (CHF) ไปยังบัญชีธนาคารที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น เมื่อคิดเป็นเงินบาทอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตอนที่ลูกค้าโอนจ่ายมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินในแต่ละวัน

8.3 ความผันผวนของสกุลเงิน

โปรดทราบว่าจำนวนเงินคืนเป็นเงินบาทที่ได้รับในบัญชีธนาคารของลูกค้าอาจแตกต่างจากจำนวนเงินบาทซึ่งลูกค้าได้โอนมาที่ "AST" ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในวันที่โอน อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากธนาคารของลูกค้าเช่นกัน

8.4 การยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากการถูกปฏิเสธวีซ่า

หากใบสมัครวีซ่าของลูกค้าถูกปฏิเสธและลูกค้าได้ส่งคำสั่งยกเลิกการเดินทางอย่างเป็นทางการของสถานทูตซึ่งปฏิเสธวีซ่าไปยังที่อยู่อีเมล "AST" ที่กล่าวถึงในวรรคที่ 8.1 "AST" จะคืนเงินให้คุณทั้งหมดที่ชำระไปแล้ว รวมทั้งเงินมัดจำ ซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ8.

8.5 การยกเลิก "แพ็คเกจทัวร์" เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว

เช่นความเจ็บป่วย อุบัติเหตุหรือเรื่องสำคัญในครอบครัว ในส่วนของค่าโดยสารสาธารณะ กระเช้า รถรางขึ้นเขา หรือค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆซึ่งทาง "AST" จะจัดการจองและซื้อตั๋วล่วงหน้าสำหรับทัวร์รายวันให้ลูกค้าแต่ละท่านไปนั้นการคืนเงินจะถูกคำนวณเป็นรายบุคคล และระยะเวลาที่ยกเลิกก่อนวันเดินทางมาถึง การชำระเงินคืนจะเป็นไปตามกฎระเบียบดังนี้:


  • ยกเลิกมากกว่า 30 วันขึ้นไปก่อนเดินทางมาถึง: ลูกค้าจะได้รับคืนเต็มจำนวนในสกุลเงินสวิสฟรังค์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าโอน
  • ยกเลิกตั้งแต่ 30 ถึง 15 วันก่อนเดินทางมาถึง: ทาง "AST "จะหักค่าตั๋วระบบขนส่งสาธารณะ,ค่ากระเช้า และค่าเข้าชมสถานที่ตามความเป็นจริงที่ได้สั่งจองไปพร้อมหักค่าเสียเวลาดำเนินการ 5% ของยอดเต็ม
  • ยกเลิกตั้งแต่ 14 ถึง 1 วันก่อนเดินทางมาถึง: ทาง "AST "จะหักค่าตั๋วระบบขนส่งสาธารณะ,ค่ากระเช้า และค่าเข้าชมสถานที่ตามความเป็นจริงที่ได้สั่งจองไปพร้อมหักค่าเสียเวลาดำเนินการ 10% ของยอดเต็ม พร้อมทั้งหักค่าเสียหายในราคาของห้องพัก+ทัวร์ จำนวน1วัน /ท่าน
8.6 การยกเลิก "ที่พักพร้อมอาหารเช้า" เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว

ย่อหน้านี้ใช้สำหรับการจอง "ที่พักพร้อมอาหารเช้า”โดยไม่รวมทัวร์ใด ๆ หากลูกค้าต้องการยกเลิกการจองที่พักเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวเช่นความเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือเรื่องสำคัญของครอบครัว เมื่อลูกค้าส่งคำขอยกเลิกการจองการชำระเงินคืนจะเป็นไปตามกฎระเบียบดังนี้:

  • ยกเลิกมากกว่า 30 วันขึ้นไปก่อนเดินทางมาถึง: ลูกค้าจะได้รับคืนเต็มจำนวนในสกุลเงินสวิสฟรังค์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าโอน
  • ยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทางมาถึง: หักค่าเสียหายในราคาของห้องพัก+อาหารเช้าจำนวน1วัน /ห้อง
8.7 การมาถึงล่าช้า

ในกรณีที่มาถึงล่าช้า "AST" จะไม่สามารถชำระเงินคืนให้ลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเต็มจำนวนหรือบางส่วน

8.8 ไม่แสดงตนในกรณีที่ไม่แสดงตน

"AST" จะไม่สามารถชำระเงินคืนให้ลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเต็มจำนวนหรือบางส่วน

8.9 การแจ้งยกเลิกการจองไปยังสถานทูตที่ออกวีซ่า

โปรดทราบ: ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองทัวร์หรือการจองที่พักของลูกค้า "AST" จะออกจดหมายยืนยันการยกเลิกการจองไปยังสถานทูต ที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้อาจจะนำไปสู่การเพิกถอนวีซ่าที่ออกให้แล้วหรือการปฏิเสธการยื่นขอวีซ่าที่ค้างอยู่ หรือปฏิเสธให้เข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคน เข้าเมือง