ขั้นตอนการจอง

กรุณาเช็คตารางการจองสำหรับห้องว่างในช่วงเวลาที่ท่านสนใจ จากนั้นติดต่อจองกับเราผ่านทาง ข้อความทาง เฟสบุ๊ค

หรือไลน์ไอดี : amazing-swiss-tours
  • อีเมล : info@amazingswisstours.com
  • โทรศัพท์ที่สวิสเซอร์แลนด์ : +41 78 824 11 68 (พูดไทย,เยอรมัน,อังกฤษ)

ขั้นตอนการจอง

  • 1) กรุณาตรวจสอบการเดินทางและตารางทริปว่าว่างหรือไม่และเลือกทริปที่ท่านต้องการจะมา จากนั้นส่งคำขอการจองของท่าน หมายเลขทัวร์และวันที่ จำนวนคนที่เดินทาง จำนวนห้องพักที่ต้องการ โดยอีเมลล์ไปยังที่อยู่นี้ : info@amazingswisstours.com หรือส่งข้อความทางเฟสบุ๊ค Facebook Messenger หรือไลน์ไอดี : amazing-swiss-tours เราจะตอบกลับคำขอของท่านปกติภายใน 24ชั่วโมง
  • 2) ภายใน 24 ชั่วโมงเราจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่ายังมีที่ว่างในช่วงที่ท่านต้องการหรือไม่ ถ้ามีที่ว่างเราจะสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดและจำนวนเงินมัดจำบางส่วนในขั้นแรกพร้อมทั้งรายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินมัดจำ ท่านต้องชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารในสกุลเงินสวิสฟรังค์เท่านั้น
  • 3) เมื่อเงินมัดจำที่ท่านโอนได้เข้าบัญชีของเราแล้ว(ใช้ระยะเวลาประมาณ3วันทำการ)เราจะส่งใบเสร็จรับเงิน ใบยืนยันการจอง พร้อมทั้งเอกสารยืนยันที่ท่านสามารถแนบประกอบการยื่นขอวีซ่าได้ เรายินดีคืนเงินมัดจำทั้งหมด(หักค่าโอน)ในสกุลเงินสวิสฟรังค์ ถ้าท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี เอกสารต่างๆนี้เราจะสแกนส่งทางอีเมล นอกจากนี้เราจะส่งใบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินส่วนที่เหลือให้ท่านทราบด้วย
  • 4) เพื่อให้ท่านได้ใช้บริการอย่างคุ้มค่าเราแนะนำให้ท่านเดินทางมาลงเครื่องที่สนามบินซูริค สวิตเซอร์แลนด์ในตอนเช้าตรู่วันเสาร์เราจะรอต้อนรับท่านที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าสนามบินซูริค สายการบินเดินทางจากกรุงเทพฯมาลงซูริคในช่วงเวลาเช้าตรู่มี2สายการบินดังต่อไปนี้:การบินไทย บินตรง หรือสายการบินเอทิฮัด ต่อเครื่อง1ครั้งที่เมืองอาบูดาบี ครึ่งทางระหว่างไทยกับสวิสเซอร์แลนด์ ระยะเวลาต่อเครื่อง3ชั่วโมง
  • 5) กรุณาโอนเงินส่วนที่เหลือช้าสุด 30 วันก่อนวันเข้าพัก
  • 6) เมื่อวีซ่านักท่องเที่ยวของท่านได้รับการอนุมัติและเที่ยวบินได้รับการยืนยันแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบรายละเอียดเที่ยวบินและการมาถึงของท่าน