ราคา

ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ร่วมทัวร์ในกลุ่มเดียวกันตามราคาปกติจะเริ่มที่กลุ่มทัวร์6คนขึ้นไป ต่ำกว่า6คนถือเป็นทัวร์ไพรเวท

  • รวม: ค่ารับ/ส่งสนามบิน และนำเที่ยวด้วยรถมินิบัสตามโปรแกรมตลอดทริป, ค่ากระเช้าและรถรางขึ้นภูเขา และค่าเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรมตลอดทริป, ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า/เย็น ที่Amazing Swiss Tours ตลอดทริป, ค่าธรรมเนียมการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี.
    ค่าโรงแรมตามโปรแกรมที่โดโลไมต์3คืนพร้อมอาหารเช้า-เย็น
  • ไม่รวม: ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่าประกันสุขภาพการเดินทางที่ครอบคลุมโซนกลุ่มประเทศยุโรปSchengen, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
ผู้ใหญ่
  • ทัวร์หลัก 7 คืน 8 วัน ทุกช่วงฤดู, 2'300 สวิสฟรังค์/ผู้ใหญ่1ท่าน พัก 2 ท่าน/ห้อง
เด็กอายุ 6 ถึง 15 ปี
  • ทัวร์หลัก 7 คืน 8 วัน ทุกช่วงฤดู, เด็ก1-2 ท่าน นอนห้องเดียวกับพ่อแม่พร้อมเตียงเสริม/หรือห้องครอบครัว
  • 1'900สวิสฟรังค์/ท่าน
เด็กอายุ 6 ปี-15 ปีใช้ห้องของตัวเอง หรือไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่
  • ทัวร์หลัก และทัวร์ 7 คืน 8 วัน ทุกช่วงฤดู 2 ท่าน/ห้อง
  • 2'300 สวิสฟรังค์/ท่าน

1 สวิสฟรังค์ = 35-38 บาท