สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
  • ห้องครัวสำหรับแขกขนาดใหญ่
  • ห้องอาหาร
  • ห้องพักผ่อน
  • ห้องออกกำลังกาย
สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง
  • ดาดฟ้าชมดาว
  • ระเบียงชมวิวมองเห็นวิวภูเขารอบทิศ
  • ที่นั่งเล่นในสวน