ขั้นตอนการจองทัวร์และยื่นขอวีซ่า

ทาง Amazing Swiss Tours ไม่มีนโยบายรับทำวีซ่าให้ลูกค้า เพราะลูกค้าที่มาสวิสเซอร์แลนด์หรือประเทศยุโรปกลุ่มเชงเก้นครั้งแรกต้องไปยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเพราะจะต้องผ่านขั้นตอนพิมพ์เก็บลายนิ้วมือ แต่อย่างไรก็ตามเรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องขั้นตอน และการรวบรวมเอกสารที่จำเป็น หากท่านมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อสอบถามเราทางอีเมลหรือ Facebook messenger หรือ ไลน์ไอดี

วีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น

ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านต้องมีวีซ่านักท่องเที่ยวเชงเก้น สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทยอนุญาตให้ TLScontact แจ้งและให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครขอวีซ่าและรับคำร้องและเอกสารขอวีซ่า เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและส่งต่อไปให้สถานทูตอีกต่อหนึ่ง หลังจากสถานทูตได้ตัดสินเรื่องวีซ่าแล้วทาง TLScontact จะจัดนำส่งหนังสือเดินทางคืนให้แก่ผู้สมัครเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ นี่คือลิงค์สำหรับเว็บไซต์ TLScontact: tlscontact.com ท่านต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ TLScontact และเริ่มขั้นตอนการสมัคร โดยการกรอกใบสมัครออนไลน์แะนัดวันยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ของ TLSคุณสามารถเริ่มขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าได้เร็วสุด 3 เดือนก่อนวันเดินทางในเที่ยวบินที่วางแผนไว้ไปยังสวิตเซอร์แลนด์ แต่ไม่ช้ากว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทาง อย่างไรก็ตามท่านควรจะยื่นคำร้องขอไว้แต่เนิ่นๆเพราะช่วงฤดูท่องเที่ยวมีคนขอเยอะอาจเกิดความล่าช้าหรือวันนัดเต็ม
หมายเหตุสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจเมื่อกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ทำเครื่องหมายกากบาทตรง multiple entries สำหรับคำถามว่าจะเดินทางเข้าออกสวิสเซอร์แลนด์กี่ครั้ง เพราะทัวร์ของเราบางส่วนจะนำคุณไปยังประเทศเยอรมนีหรืออิตาลีและเราจำเป็นต้องกลับสู่สวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหลังจากการเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ สำหรับแอปพลิเคชั่นวีซ่านักท่องเที่ยวเชงเก้นคุณต้องจองเที่ยวบินที่ยืนยันแล้วเท่านั้น อย่าซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนที่วีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นของคุณจะได้รับอนุมัติ ประกันสุขภาพการเดินทางระหว่างประเทศเฉพาะสำหรับประเทศเชงเก้นเป็นสิ่งที่จำเป็น! คุณสามารถสมัครทางออนไลน์สำหรับการประกันดังกล่าวที่เสนอโดยผู้ให้บริการหลายบริษัท ก่อนที่ท่านจะไปยื่นสมัครขอวีซ่านักท่องเที่ยวเชงเก้นท่านจะต้องได้รับใบยืนยันการจองจาก Amazing Swiss Tours เพื่อนำไปประกอบการยื่นขอวีซ่า


การจองแพ็คเกจทัวร์

เนื่องจาก Amazing Swiss Tours จำกัดจำนวนกลุ่มทัวร์เพียงแค่ 15 ที่ต่อทัวร์เราจึงต้องปฏิบัติตามคำขอจองในหลักการมาก่อนได้ก่อน กรุณาส่งการจองของคุณโดยเร็วที่สุดและยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 1

กรุณาค้นหาสถานะการจองห้องพักที่ท่านต้องการ วันที่ทัวร์และหมายเลขทัวร์ ภายใต้รายการเมนู "Reservations" เลือก Winter-, Spring- หรือ Summer-Tour จากนั้นส่งคำขอการจองของท่านพร้อมห้องพักและหมายเลขทัวร์ที่ต้องการทางอีเมลหรือ Facebook Messenger, ไลน์ และกรุณาเพิ่มสำเนาหนังสือเดินทางของท่าน และของผู้ร่วมทัวร์คนอื่นๆ(ถ้ามี)ที่มาด้วยกัน หมายเหตุ: เราต้องการข้อมูลจากหนังสือเดินทางของท่านสำหรับการยืนยันการจองและออกใบจองเป็นลายลักษณ์อักษรและเพื่อซื้อตั๋วการขนส่งสาธารณะที่จำเป็น (เช่นตั๋วรถไฟสาย เบอนีน่าเอ็กเพรสที่ต้องจองก่อนเป็นเดือน)

ขั้นตอนที่ 2

เราจะติดต่อท่านกลับภายใน 24 ชั่วโมงทางอีเมลและจะแนบใบแจ้งราคาและจำนวนเงินสำหรับการชำระเงินมัดจำเพื่อยืนยันการจองของท่าน ท่านจะต้องโอนเงินมัดจำประมาณ 20% ของราคาเต็มผ่านธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของ Amazing Swiss Tours ในสกุลเงินฟรังก์สวิส (CHF)

ขั้นตอนที่ 3

การโอนเงินผ่านธนาคารอาจใช้เวลา2-3วันทำการ (กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบว่ามีการโอนเงินแล้วจะดีมาก)หลังจาก Amazing Swiss Tours ได้รับยอดโอนในธนาคารเรียบร้อยแล้ว เราจะออกใบรับรองยืนยันการจองสแกนส่งให้ท่านทางอีเมลเพื่อพิมพ์ไปประกอบการยื่นขอวีซ่าต่อไป พร้อมทั้งใบแสดงยอดที่เหลือสำหรับโอนตามเวลานัดหมาย **เงินมัดจำนี้เราจะคืนให้ทุกกรณีถ้าวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ การโอนคืนก็จะใช้สกุลเงินสวิสฟรังค์ ซึ่งเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วอาจจะมาก กรือน้อยกว่าตอนที่ท่านโอนมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในวันที่โอน อีกทั้งค่าโอนลูกค้าจะต้องรับผิดชอบเอง**

ขั้นตอนที่ 4

ตอนนี้ท่านสามารถเข้าไปในเวปไซต์ของ TLScontact เพื่อกรอกใบสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นได้แล้ว หลังจากกรอกใบสมัครเสร็จท่านสามารถเลือกวันนัดในการไปยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ของ TLS ได้ (ท่านที่เคยเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้นแล้วสามารถให้ใครก็ได้ไปยื่นเอกสารแทนได้ แต่ท่านที่มาครั้งแรกจำเป็นต้องไปยื่นด้วยตนเองเพื่อจัดเก็บพิมพ์ลายนิ้วมือ)และนอกจากนี้ท่านยังจะได้ข้อมูลว่าท่านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 5

ท่านได้รับวีซ่าเชงเก้นแล้ว โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าช่วงเวลาในวีซ่าตรงกับที่ท่านยื่นขอไปหรือไม่ มาถึงขั้นตอนนี้ท่านสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้ และโอนเงินผ่านธนาคารสำหรับการชำระเงินส่วนที่เหลือสำหรับการจองทัวร์และที่พักของคุณที่ Amazing Swiss Tours หมายเหตุ: โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับตารางเที่ยวบินที่แน่นอนของท่านเพื่อเราจะได้ไปรอต้อนรับท่านได้ตรงเวลา

ขั้นตอนที่ 6

เมื่อเราได้รับการชำระเงินที่เหลือเราจะยืนยันสถานะการจองของคุณได้ตั้งเป็น "จองแล้ว"