ลูเซิร์น - ยอดเขาพิลาตุส

เดินทางด้วยรถบัสวีไอพีสะดวกสบายจากที่พักชื่นชมวิวข้างทางที่สวยงามเข้าสู่ลูเซิร์นจากนั้นเราจะพาท่านนั่งรถเฟืองขึ้นสู่ยอดเขา Rigi ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งขุนเขา ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1797 เมตร จากยอดเขาท่านจะมองเห็นวิวทะเลสาบลูเซิร์นและตัวเมืองลูเซิร์นทั้งหมดสวยงามมาก จากนั้นเราจะพาท่านนั่งเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นเข้าสู่ตัวเมืองลูเซิร์นชมสะพานไม้ชาเปลที่ขึ้นชื่อ, Shoppingของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย

#

Rigi 1797m

#

รถเฟืองลงจากยอดเขา

Rigi Kulm
#

ล่องเรือในทะเลสาบ Lucerne

#

Lucerne

สะพานไม้ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
#

Lucerne

#

Lucerne

Shopping
Back to Start Page กลับสู่ทัวร์หลัก