เกาะดอกไม้ Mainau
Konstanz ในประเทศเยอรมนี

ชมความงามของเกาะดอกไม้ Mainau บนพื้นที่กว่า 280 ไร่ ตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้และพุ่มไม้ที่เบ่งบานนานาชนิด หลังจากนั้นเราจะพาท่านชมเมืองและชัอปปิ้งในเมืองคอนสแตนส์

#

เกาะดอกไม้ Mainau

ทะเลสาบคอนสแตนซ์ในเยอรมนี
#

#

อาหารอร่อยในร้านอาหารต่างๆ
#

กุหลาบและพุ่มไม้ที่เบ่งบาน
#

รูปปั้นดอกไม้นี้ทักทายคุณเมื่อคุณเข้าไปในสวน
#

ต้นไม้อายุมากกว่า 150 ปี
Back to Start Page กลับสู่ทัวร์หลัก