แอชเชอร์ โรงแรมริมหน้าผา

เดินทางด้วยรถบัสส่วนตัวไปที่อัพเพ่นเซลและขึ้นไปบนยอดเขาเอเนแอลป์ด้วยรถกระเช้า บนยอดเขามีเส้นทางเดินชมวิวหลายเส้นทางรวมทั้งร้านอาหารต่างๆ หนึ่งในเส้นทางนี้จะนำท่านไปบนเส้นทางที่น่าตื่นเต้นไปยังถ้ำโบราณซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์บนภูเขาและสุดท้ายท่านจะได้ชมโรงแรมริมผาแอชเชอร์ที่มีชื่อเสียง ก่อนเดินทางกลับที่พักเราจะแวะพักเที่ยวชมเมืองและอาคารที่มีสีสันอัพเพ่นเซลและช็อปปิ้งตามอัธยาศัย

#

Ebenalp

#

หนึ่งในร้านอาหาร

บนยอดเขาเอเบนแอลป์
#

1590 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

#

เส้นทางเดินง่ายๆ

ไปยังถ้ำวิลเคียชและโรงแรมแอชเชอร์
#

ถ้ำ

Wildkirchli
#

โรงแรมริมผาแอชเชอร์

Aescher
#

เมืองเก่าอัพเพ่นเซล

Appenzell
#

#

ช้อปปิ้ง
#

Back to Start Page กลับสู่ทัวร์หลัก