เบอนีน่าเอ็กซ์เพรส

เราจะนำท่านเดินทางโดยรถไฟสายพาโนรามาBernina Express จากเมือง Chur ผ่านเมืองต่างๆและเทือกเขาขึ้นไปยัง Alp Grüm จุดสูงสุด 2,253 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งมีจุดชมวิวที่สวยงามมองเห็นประเทศอิตาลี่ซึ่งอยู่อีกฝั่ง อีกทั้งท่านสามารถเห็นธารน้ำแข็ง "Valdret da Palü"ได้อย่างชัดเจน หลังจากพักดื่มกาแฟและของว่าง ชมทัศนียภาพตามอัธยาศัยแล้วเราจะนำท่านนั่งรถไฟย้อนกลับมาอีก 1 สถานีคือOspizio Bernina แวะถ่ายภาพอันอลังการของ Lago Bianco ทะเลสาบสีขาวในฤดูร้อน และเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว

#

Bernina Express

มรดกโลกของยูเนสโก
#

ภูมิทัศน์อัลไพน์

55 อุโมงค์ 196 สะพาน
#

Alp Gruem

รถไฟหยุดพักเป็นเวลา 15 นาที
#

Lago Bianco

ในฤดูหนาวทะเลสาบจะถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์
#

#

Back to Start Page กลับสู่ทัวร์หลัก